GDAŃSKI TERMINAL PRZEŁADUNKOWY - WOC

Na terenie WOC (Wolnego Obszaru Celnego) prowadzimy usługi przeładunkowo składowe w oparciu o magazyn

(10,000 m2) oraz na utwardzonych placach, z możliwością załadunku i rozładunku statków.

 

Przeładowujemy (własnym sprzętem i naszymi wykwalifikowanymi pracownikami) wszelkiego typu towary m.in.:

      

        - drobnica zjednostkowana i konwencjonalna

         - towary w big bag’ach

          - kontenery

           - sztuki ciężkie i ponadgabarytowe

 

Magazyn i place mają bezpośredni dostęp do nabrzeża,

rampy kolejowej i kontenerowej

 

 

 

   Dodatkowe usługi:

         - konfekcjonowanie, pakowanie i przygotowywanie

            towarów do transportu

          - formowanie i rozformowywanie kontenerów

           - składowanie krótko i długoterminowe 

            - przygotowywanie dokumentacji transportowej

            - rozładunek i załadunek statków   

             - mocowanie ładunków w kontenerach i na statkach                                                                                                                        

 

             Położenie i parametry techniczne Terminal WOC:

              www.portgdansk.pl/o-porcie/wolny-obszar-celny

 

                   Dane kontaktowe:

                   Dział handlowy:                handlowy@vetro-shipping.com

                   PIC:                                 Michał Sikora

                   Tel:                                  +48 58 524 73 61

                   Mobile:                             +48 609 522 768

                   Fax:                                 +48 58 524 73 50

                  

                   Dział operacyjny:               cfs@vetro-shipping.com

                   PIC:                                  Roman Mionskowski

                   Tel:                                   +48 58 350 53 07